...เปียโนเนี่ย...ถ้าเริ่มจากไม่เป็นเลย ต้องเรียนนานเท่าไหร่ถึงจะเก่งได้ ผมก็ตอบไปว่าประมาณ2ปีครับโดยทั่วไป เขาบอกผมว่านานเกินไปคงไม่มีเวลาเรียน-ซ้อมได้นานขนาดนั้น ผมก็ไม่ได้พูดอะไรต่อจากนั้น

แต่ผมกลับมาคิดในใจว่า ต่อให้เราเรียนหรือไม่เรียนเวลา2ปีนั้นมันก็ต้องผ่านไปอยู่ดี...

ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่นานเท่าไหร่กว่าจะเก่ง แต่มันอยู่ที่ความตั้งใจจริงและสม่ำเสมอของเราต่างหาก

ครูเบลล์ ^ ^