ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  21 แบบฝึกหัดกดคอร์ดพื้นฐาน (เกริ่นนำ)

Lecture content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock