ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  35 การเล่นเพลงบรรเลงในบทเรียน มือขวาบรรทัดที่2

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock