ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  34 การเล่นเพลงบรรเลงในบทเรียน มือขวาบรรทัดที่1

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock