ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  11 แบบฝึกหัดปรับรูปมือ - แยกประสาทและหัดคุมจังหวะEx7 (การบ้าน)

Lecture content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock