ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  24 แบบฝึกหัดกดคอร์ดพื้นฐาน แบบฝึกหัดที่3 (การบ้าน)

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock