ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  27 การใช้แพดเดิล(เกริ่นนำ)

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock