ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  31 การนำความรู้เรื่องการตีคอร์ดทั้งหมดมาใช้ในเพลง (การบ้าน)

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock