ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  38 ลองแปลงโน้ต5เส้นเป็นตัวเลข

Lecture content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock