ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  29 ตัวอย่างการบ้านการไล่สเกลโดยใช้Fingeringที่ถูกต้องทั้งหมด (การบ้าน)

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock