ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  23 C Major Scaleโดยใช้Fingeringที่ถูกต้อง 2 octave ทีละมือ

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock