ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  50 ฝึกเล่นเพลงท้ายคอร์สบรรทัดที่ 3

Lecture content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock