30 รู้จักMelody(เกริ่นนำ)

เอกสารประกอบคลิปที่30.pdf
ดูคลิปต่อไป