ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  33 โน้ตนอกScale(โน้ตจร)แบบสั้นๆ

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock