ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  24 C Major Scaleโดยใช้Fingeringที่ถูกต้อง 2 octave รวม2มือ

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock