ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  44 ฝึกเล่นเพลงท้ายคอร์ส เล่นมือซ้ายข้างเดียว

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock