ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  56 ฝึกเล่นเพลงท้ายคอร์สบรรทัดที่6 มือขวาข้างเดียว

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock