ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  55 เพิ่มมือซ้ายบรรทัดที่ 5 ตัวอย่างการเล่น2มือพร้อมกัน

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock