39 ทำไมเราต้องเรียนเรื่องการเปลี่ยนคีย์(เกริ่นนำ)

เอกสารประกอบคลิปที่39.pdf
ดูคลิปต่อไป