ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  41 การเปลี่ยนคีย์มือซ้าย(Chord)

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock