ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  42 ตัวอย่างการเล่น2มือพร้อมกันหลังจากเปลี่ยนคีย์ (การบ้าน)

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock