คลิปที่ 37 การเล่นแบบ Block Chord ในอัตราจังหวะ 4/4

แนวทางการตีคอร์ดจะมี 2 แบบหลัก ๆ คือ Block Chord กับ Broken Chord

Block Chord จะให้อารมณ์ที่เรื่อย ๆ สบาย ๆ มีความหนักแน่น เหมาะจะใช้ในอารมณ์ที่เน้นไลน์เมโลดี้และต้องการย้ำจังหวะที่ชัดเจนฟังง่าย


ดูคลิปต่อไป