คลิปที่ 27 หลักการข้อที่ 1 ช่วงเสียง(Range)

ช่วงเสียงที่เหมาะสมในการเล่นคอร์ด จะเสริมให้การตีคอร์ดของเรากลมกลืนและไม่ไปชนไลน์เดียวกับช่วงเสียงของนักร้องหรือเครื่องดนตรีที่เล่นเมโลดี้ แต่ในอนาคต เราสามารถแวบไปเล่นช่วงเสียงสูงเป็นลูกเล่นได้

ดูคลิปต่อไป