ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 55 ตัวอย่างการบ้าน : แบบฝึกหัดฝึกเล่นจังหวะ Rock Ballad แบบฝึกหัดที่ 2

Lecture content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock