ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 70 สิ่งที่มากำหนดการเดินของ Chord Progression ในแต่ละเพลง

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock