ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 28 หลักการข้อที่ 2 เปลี่ยนคอร์ดให้อยู่ในรูปใกล้กัน

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock