ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 47 ฝึกวิเคราะห์ออกแบบจังหวะ แบบฝึกหัดที่ 3 (Part2) เทคนิค fill in

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock