คลิปที่ 75 เกริ่นนำเรื่องคอร์ดออน

คอร์ดออน (Slash Chord) คือคอร์ดที่มีการเดินเบสต่างจากปกติที่มักจะลงตัว root ทำให้ซาวด์คอร์ดที่ได้มีความแปลกไปจากเดิม ทั้งยังทำให้ไลน์เบสเดินต่อกับคอร์ดอื่นได้สมูทยิ่งขึ้น ในบทนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องคอร์ดออนกันให้มากขึ้นครับ

ดูคลิปต่อไป