ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 85 พื้นฐานและการสร้างคอร์ด sus4

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock