ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 54 แบบฝึกหัดฝึกเล่นจังหวะ Rock Ballad แบบฝึกหัดที่ 2 (การบ้าน)

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock