ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 39 พื้นฐานการเล่นแบบ Broken Chord ในอัตราจังหวะ 4/4

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock