ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 69 รู้จักขั้นตอนพื้นฐานในการแต่งเพลง

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock