ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 46 ฝึกวิเคราะห์ออกแบบจังหวะ แบบฝึกหัดที่ 3 (Part1) (การบ้าน)

Lecture content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock