ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 59 การเล่นจังหวะ Slow Swing และการใส่ Fill in Part 2

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock