คลิปที่ 1 รูปมือและการวางมือเพื่อกดคอร์ด

ลักษณะการวางมือที่ถูกต้อง

  1. นิ้วตั้ง (Hook Finger)
  2. ฝ่ามือมีช่องว่าง
  3. ข้อมือไม่ตก

* นอกจากนั้น ความสูงของเก้าอี้ก็มีผลต่อระดับของข้อมือโดยตรง ควรหาเก้าอี้ที่นั่งแล้วได้ระดับพอดีกับการเล่นเปียโน หรือใครที่ยืนเล่นก็ให้ปรับขาตั้งให้พอดีต่อท่าทางการเล่นของมือด้วยครับ

ดูคลิปต่อไป