ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 78 คอร์ดออน 2 แบบที่มักเจอในเพลงป็อป-ร็อค

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock