คลิปที่ 66 เกริ่นนำเรื่อง Chord Progression

Chord Progression ถือเป็นหัวใจสำคัญในการฝึกเล่นดนตรีแนวป็อป-ร็อค(รวมถึงแจ๊ส)ในระดับ Advacne

การจะเล่นดนตรีแนวนี้ให้เก่งได้รู้จักและเข้าใจเรื่อง Chord Progression เพราะนั่นจะทำให้การฟัง การสังเกตและการจำดนตรีของเราต่างออกไปจากคนที่ไม่รู้เรื่องนี้ รวมถึงการพลิกแพลงการเล่นของเราในอนาคตก็อาศัยความรู้เรื่อง Chord Progression เช่นกัน ในบทนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันให้มากขึ้นครับ

ดูคลิปต่อไป