ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 34 ตัวอย่างการบ้าน : ฝึกออกแบบรูปคอร์ด แบบฝึกหัดที่ 2

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock