ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 58 การเล่นจังหวะ Slow Swing และการใส่ Fill in Part 1

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock