ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 79 แบบฝึกหัดฝึกเล่นคอร์ดออน (การบ้าน)

Lecture content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock