คลิปที่ 26 ความสำคัญในการออกแบบรูปคอร์ด

คอร์ดรูปเดิมที่เราใช้จนชิน ซาวด์ที่ได้อาจไม่ได้เพราะสำหรับทุกเพลง

การจะเล่นคอร์ดให้เก่งได้นั้นเราต้องรู้จักการออกแบบรูปคอร์ดเพื่อให้ได้ซาวด์ที่เข้ากับแต่ละเพลง ในบทนี้เราจะมาดูวิธีคิดกันว่า เราจะเลือกรูปคอร์ดให้เข้ากับสถานะการแต่ละแบบได้ยังไง

ดูคลิปต่อไป